Treenerid

Treenerid

EOK veemototreenerite kutsekomisjon kooseis on:

Andres Lauri, SK Propstarsi treener

Ahto Aaslav-Kaasik, Noorte Mereklubi juhatuse liige

Algo Kuus, EVL peasekretär

 

EOK veemototreenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

Veemoto

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

  • Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  • Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  • Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
  • Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.